Przykładowe tematy i zakres coachingu biznesowego
– indywidualnego lub zespołowego:

 Zwiększenie wydajności zespołów sprzedażowych

Obsługa klientów

Praca z trudnym klientem i obsługa reklamacji


Zarządzanie zmianą

Wizja firmy i wyznaczanie celów strategicznych

Określanie celów strategicznych firmy

Zamiana pomysłów na sukcesy - opracowywanie strategii rozwoju i strategii funkcjonalnych Firmy

Motywacja i motywowanie zespołu

Budowanie i integracja zespołów

Komunikacja i porozumiewanie w zespołach

Określenie potrzeb rozwojowych (szkoleniowych, treningowych, coachingowych) kadry zarządzającej i zespołu pracowników

Prokrastynacja i złodzieje czasu

Organizacja pracy w zespołach zadaniowych lub funkcjonalnych