Powrót do strony głównej                               Inne warsztaty i szkolenia

 

           
   Więcej informacji...  .........      
 

"Ludzie uwielbiają kupować i nie znoszą, gdy im się sprzedaje"


warsztaty coachingowe dla handlowców
i dla dostarczycieli specjalistycznych usług...

zobacz zdjęcia z poprzednich spotkań

Najbliższy termin:

cz. I - 25-26 listopada 2016,

praktykowanie nowych umiejętności

cz. II 13-14 stycznia 2017 w hotelu Blow Up Hall 5050 w Poznaniu

Prowadzenie: Katarzyna Stróżyńska - trener, coach - praktyk sprzedaży więcej...


Sprzedaż krok po kroku
 
Praktycznie dla Praktyków
 
ZAGADNIENIA
 
Pierwszy kontakt - czyli jak sprawić, by klient chciał  z nami rozmawiać?
Jak pytać, by klient chciał nam powiedzieć o swoich prawdziwych potrzebach?
Jak prezentować produkt, by klient słuchał z zainteresowaniem?
Jak argumentować, by rozwiać wszelkie wątpliwości klienta?
Jak reagować na "gry handlowe" klienta?
Kiedy i jak przedstawić, uzasadnić i obronić cenę?
Kiedy i jak zgrabnie sfinalizować sprzedaż?
Jak prawidłowo reagować na dysonans pozakupowy klienta?
Jak bez bólu obsłużyć reklamację?
 
 
EFEKTY WARSZTATÓW
 
Na poziomie WIEDZY uczestnicy:

- posiądą wiedzę i narzędzia do skutecznego prowadzenia rozmów z różnymi decydentami w firmie klienta,
- poznają sposoby skutecznej obrony ceny i finalizacji procesu sprzedaży, 
- uporządkują i poszerzą swoją wiedzy w zakresie kluczowych kompetencji handlowca.

Na poziomie UMIEJĘTNOŚCI uczestnicy:

- rozwiną umiejętność zadawania pytań i profesjonalnego słuchania oraz odczytywania intencji
i systemu wartości klienta,
- skonstruują własną, jasną strategię prowadzenia rozmów z każdym typem klienta,
- wzbogacą praktyczne umiejętności potrzebne do nawiązania długotrwałych relacji z klientem oraz prowadzenia i finalizacji sprzedaży,
- rozwiną umiejętność obrony ceny i zarządzania rabatami.

Na poziomie POSTAW uczestnicy:

- wzmocnią motywację do podejmowania zadań i obowiązków handlowca,
- wzmocnią postawę nie ulegania presji, naciskom i manipulacjom klientów oraz panowania nad emocjami i stresem,
- będą jeszcze lepiej rozumieć powiązania przyczynowo-skutkowe wszystkich etapów sprzedaży,
- wzmocnią poczucie własnej wartości.

 

       
   

Przewaga warsztatów coachingowych nad zwykłym szkoleniem jest taka, że oprócz wiedzy
Uczestnicy zdobywają nowe umiejętności i zmieniają sposób myślenia o procesie sprzedaży i własnej w nim roli.

Dzięki coachingowi pokonują ograniczające przekonania, wzmacniają poczucie własnej wartości
i z większą energią i dobrym nastawieniem podejmują kolejne wyzwania.

Wzmocnienie Handlowców w w/w obszarach zapewnia im większą skuteczność w nawiązaniu, prowadzeniu i finalizacji rozmów handlowych oraz wzrost zyskowności poszczególnych transakcji.

Dzięki temu inwestycja poniesiona przez Firmę zwróci się w krótkim czasie.

Inwestycja: 900 zł netto / osobę

cena obejmuje dwa dni warsztatów i materiały
oraz posiłki przygotowane przez szefa kuchni Tomasza Purola i jego Zespół

 

Więcej informacji:

tel. 602 719 603; 71 398 09 70       
           

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz